Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Tô Thị Lộc quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Hà Nhơn quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 634699
05/05/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
6
B1-9
QH (3,0-7,5-3,0)m & QH (4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
NAM GIA BAO CO.,LTD lập năm 2016
110.9 m2
98.9 m2
278.14 m2
11.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
1,2

Thông tin giấy phép