Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Huỳnh Thị Là huyện Điện Bàn, Quảng Nam, , ,
2 Thái Điền huyện Điện Bàn, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ H07126
19/11/2007
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
F2-9
00
QH (3,0-5,5-3,0)
KDC số 3 đường Nguyễn Tri Phương
Phường Khuê Trung
TACC .,JSC lập năm 2016
75.0 m2
69.0 m2
150.0 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng tum: 3,6m m
02 tầng + tum cầu thang
0
1.2
1,2

Thông tin giấy phép