Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đặng Phước Khánh huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BO 678036
01/08/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
61
B1-39(GĐ2)
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
85.0 m2
176.0 m2
9.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
3,0

Thông tin giấy phép