Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Hạnh quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Ngô Ngọc Châu quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952134
24/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
34
B1-2
QH (4,5-7,5-4,5)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
ROSE HOUSE CO.,LTD lập năm 2016
96.25 m2
88.75 m2
242.75 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 Tầng
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép