Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Võ Thị Thảo Châu Phường Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, , ,
2 Nguyễn Văn Thành Phường Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952261
24/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
26
B1-4
QH (4-7,5-4)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
AUVIET.JSC lập năm 2016
96.25 m2
88.75 m2
305.75 m2
13.8 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng; Tầng tum: 2,7m m
03 tầng + tum cầu thang
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép