Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Công Hý H. Nam Giang, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 940951
24/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
108
B1-2
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
NV ARCH CO.,LTD lập năm 2016
96.3 m2
88.75 m2
281.25 m2
12.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép