Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phan Thị Như Ly Hội An, Quảng Nam, , ,
2 Nguyễn Ngọc Thạch Hội An, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952238
24/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
3
B1-4
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
GBLA.,JSC lập năm 2016
95.2 m2
87.7 m2
216.5 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
1,5

Thông tin giấy phép