Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Mai Thị Biên Phước Mỹ, tỉnh Ninh Thuận, , ,
2 Mai Thế Tâm Phước Mỹ, tỉnh Ninh Thuận, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 634652
05/05/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
58
B1-7
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DE CO HO lập năm 2016
100.0 m2
65.0 m2
224.5 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
3,0

Thông tin giấy phép