Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Thị Hồng Phượng quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, , ,
2 Đặng Công Thành quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658097
17/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
19
B1-37
QH (4,0-7,5-3,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
K.T.V CO.,LTD lập năm 2016
120.0 m2
84.25 m2
264.75 m2
11.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
5,0

Thông tin giấy phép