Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Hạnh huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, , ,
2 Ngô Minh Anh huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 992452
09/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
52
B1-20
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
85.0 m2
176.0 m2
9.55 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng tum: 2,05 m
02 tầng + Tầng tum
0
1.2
3,0

Thông tin giấy phép