Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Văn Hùng Nga Sơn, T. Thanh Hóa, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE XXXXXX
27/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
6
B1-34
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH MTV NGƯỜI XÂY TỔ ẤM lập năm 2016
100.0 m2
75.0 m2
284.0 m2
14.45 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng; Tầng 4: 2,85m m
04 tầng
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
5,0

Thông tin giấy phép