Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Võ Thị Liễu phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Trần Công Long phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AL 466304
05/06/2017
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
1061-B7
KT01/1
QH 3,75m; vỉa hè 1,5
KDC Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH SƠN GIANG lập năm 2017
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
0.0
1,0
Móng, cột, dầm BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép

UBND Quận Cẩm Lệ