Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hộ ông Lê Dũng phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

K 203571
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
125
40
Kiệt bê tông 3.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
114.3 m2
68.0 m2
140.0 m2
8.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.0
5.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép