Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đỗ Tấn Dương Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AD 304224
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
734
16
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Phát
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
80.0 m2
72.0 m2
138.0 m2
7.9 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
2.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép