Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hộ ông Hồ Văn Quý phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

I 941235
12/10/1996
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
10
22
Tôn Đản - 7.5m
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Tây
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
242.7 m2
40.0 m2
40.0 m2
4.9 m
Tầng 1: 3,9m m
01 tầng
0
1.2
Móng, cột, dầm, sê nô BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép