Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Phúc Chính - Trần Thị Huệ An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BD 669789
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
306
17
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Phát
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
80.0 m2
64.0 m2
171.2 m2
9.3 m
Tầng 1: 5,4m; Tầng 2: 3,6m; Sảnh hạ: 3,9m m
02 tầng + tầng lững
0
1.5
4.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép