Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hộ ông Nguyễn Văn Quốc Bảo phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

X 526932
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
663
03
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
86.0 m2
61.56 m2
103.06 m2
8.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.0
1.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT và lợp tôn

Thông tin giấy phép