Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trương Văn Bình , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

433
10/02/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
308
19
không tên
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Phát
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

433
10/02/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ