Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Song Ý 206108338 0975111885 Lô 29.B2-7 KDC Phước Lý mở rộng tổ 7E, Hòa An, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Giấy chứng nhận QSDĐ

sdfsdf
20/07/2017
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
2
34
3423
dsfdsf
Phường Hòa Xuân
dsfd
3213.0 m2
123.0 m2
123.0 m2
123.0 m
21321 m
123
123
123.0
dfdsfsd
ửểwr
ưểwre

Thông tin giấy phép

UBND Quận Cẩm Lệ