Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Thị Thu Dung , , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

647
02/03/2018
Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Nhà ở
191
42
Chưa có
Lô 63, B1-79, Khu ĐTST GĐ 2
Phường Hòa Xuân
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
m
0
0.0

Thông tin giấy phép

647
02/03/2018
Chủ tịch
UBND Quận Cẩm Lệ