Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Phương Thảo H. Quế Sơn, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

Số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ H07261
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
07B1-17
00
QH (4,5-7,5-4,5)m & QH (3,0-5,5-3,0)
KDC Số 4 Nguyễn Tri Phương
Phường Khuê Trung
GOLDEN SAND DÉCOR CO.,LTD lập năm 2016
109.6 m2
82.8 m2
323.6 m2
14.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng mái: 3,3m m
04 tầng
0
1.2
1,2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép

3326/GP-UBND
07/08/2017
Phạm Nam Sơn