Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đặng Thị Trâm phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AM 607976
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
26-D18
00
QH(4,0-7,5-4,0)
KDC An Hòa
Phường Khuê Trung
N.N.B CO.,LTD lập năm 2016
100.0 m2
92.5 m2
251.5 m2
10.2 m
Tầng 1+lững: 5,4m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng + lững
0
1.5
1,5
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép