Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Lan Chi quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Huỳnh Văn Hưng quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AD 284652
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
18-D22
00
QH (3,0-7,5-3,0)
KDC An Hòa
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2016
92.5 m2
85.0 m2
192.5 m2
9.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng tum: 2,2m m
02 tầng + tum cầu thang
0
1.5
1,5
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép