Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Tuấn Anh K550/4b Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AE 025861
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
60-B2.2
00
QH (4,5-7,5-4,5)
KDC Số 4 Nguyễn Tri Phương
Phường Khuê Trung
CÔNG TY CP XD PENTHOUSE lập năm 2016
92.5 m2
86.5 m2
271.5 m2
13.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
1,2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép