Saltar al contenido

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Trinh quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Tiến Nhân quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BH 174558
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
291
E4
QH (3,0-3,5-3,0)
KDC Khuê Trung mới
Phường Khuê Trung
CÔNG TY TNHH MTV MARVEL DESIGN lập năm 2016
101.0 m2
95.0 m2
164.5 m2
10.0 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
1,2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT+lợp tôn

Thông tin giấy phép