Saltar al contenido

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
5681 Phạm Thị Thơm & Dương Phú Trình QH(4,0-7,5-4,0), Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AG 025501; Thửa 23-B02; tờ BĐ 00 Chờ cấp
5682 Nguyễn Thị Lại & Nguyễn Đức Tỵ QH (5,0-10,5-5,0), Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ H05496; Thửa 03-D30; tờ BĐ 00 Cấp mới 3737/GP-UBND 11/09/2017
5683 Nguyễn Thị Thu Hiền & Nguyễn Văn Hảo QH (5,0-10,5-5,0), Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AP 603821; Thửa 02-D21; tờ BĐ 00 Chờ cấp
5684 Trần Thị Nhỏ bê tông, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CĐ 968539; Thửa 1239; tờ BĐ 11 Chờ cấp
5685 NGUYỄN QUỐC DŨNG Nguyễn Nhàn, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 45/HĐ; Thửa 47; tờ BĐ 17-a Chờ cấp
5686 Nguyễn Thị Bạch Huệ & Phan Văn Quảng Nguyễn Lai (3,0-5,5-3,0), Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AL 388646; Thửa 69-F9; tờ BĐ 00 Chờ cấp
5687 Trần Lê Tô Vĩnh Diện (3,0-5,5-3,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 179935; Thửa 4-C5; tờ BĐ KT04 Chờ cấp
5688 Trần Hồng Phúc Nguyễn Đình Tứ, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BA 456147; Thửa 11-C15.2; tờ BĐ 00 Chờ cấp
5689 Lê Thị Nhi Phương & Phan Văn Trang , Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng ; Thửa ; tờ BĐ Chờ cấp
5690 Đặng Thị Mai & Nguyễn Hữu Được BT, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 11111111; Thửa 29; tờ BĐ B2-9 Cấp mới 111111 25/07/2018