Saltar al contenido

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
1851 Lê Thị Thảo Nhi & Nguyễn Hữu Hậu QH 5,5m vỉa hè 3,0m phía Đông Bắc và QH 5,5m vỉa hè 3,0m phía Tây Bắc, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 654691; Thửa 303; tờ BĐ 00 Chờ cấp
1852 Phan Thị Kim Hoa & Trần Văn Hay đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BR 528736; Thửa 14; tờ BĐ 43 Chờ cấp
1853 Đặng Thị Kiều Trinh & Trịnh Hữu Minh Tuấn QH Đoàn Hữu Trưng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BĐ 834834; Thửa 32; tờ BĐ 20 Chờ cấp
1854 Phan Thị Ánh Tuyết & Nguyễn Văn Thành QH Phan Khôi, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 393/QĐ-UBND; Thửa 1020; tờ BĐ B2-27 Chờ cấp
1855 Nguyễn Thị Thanh Liên & Trần Quốc Thịnh QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 412304; Thửa 18; tờ BĐ B2.2 Chờ cấp
1856 Cao Thị Cư QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240096; Thửa 48; tờ BĐ B2.36 Chờ cấp
1857 Đặng Thị Huế & Lê Văn Hùng đường QH 7,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 942694; Thửa 143; tờ BĐ 38 Chờ cấp
1858 Nguyễn Thị Thanh Hoa ĐIỀU CHỈNH & Nguyễn Công Quang đường BTXM rộng 3.0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng W 764276; Thửa 337; tờ BĐ 04 Chờ cấp
1859 Nguyễn Thị Hồng Thi & Lê Hồng Dũng đường QH 7,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 829903; Thửa 29; tờ BĐ B2-10 Chờ cấp
1860 Nguyễn Văn Khuyên & Nguyễn Thị Gấm QH(4,0-7,5-4,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AP 981170; Thửa 150; tờ BĐ 29 Chờ cấp
1861 Phan Thị Thanh Vân & Bùi Minh Kiệm QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 366/QĐ-UBND; Thửa 59; tờ BĐ B2-8 Chờ cấp
1862 Đặng Thị Ngọc Lan & Ngô Quang Thái đường QH 7,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BT 878412 + BT 878413; Thửa 256+247; tờ BĐ 38 Chờ cấp
1863 Lê Thị Kiều Chinh & Nguyễn Minh Đức đường BTXM rộng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 412715; Thửa 391; tờ BĐ 2 Cấp mới 354/GPXD 07/02/2018
1864 Nguyễn Thị Xuân QH(3,0-7,5-3,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BĐ 876168; Thửa 54; tờ BĐ 00 Chờ cấp
1865 Phùng Viết Lợi ĐIỀU CHỈNH QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 942267; Thửa 1843; tờ BĐ 11 Cấp mới 1017 16/03/2018
1866 Nguyễn Thị Hồng & Lê Văn Hòa đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 1499/QĐ-UBND; Thửa 34; tờ BĐ B2-4 Chờ cấp
1867 Võ Thị Kim Tuyến & Nguyễn Văn Tục đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 1478/QĐ-UBND; Thửa 23; tờ BĐ B2-1 Chờ cấp
1868 Nguyễn Thị Thanh Vân & Trần Minh Tuấn đường BTXM rộng phía Đông Bắc & đường BTXM rộng phía Đông Nam, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AO 763647; Thửa 603; tờ BĐ 14 Chờ cấp
1869 Phan Thị Lý CẢI TẠO & Trịnh Xuân Âu đường BTXM rộng 6.0m phía Đông Bắc & đường BTXM rộng 3.0m phía Tây Nam, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AM 949810; Thửa 244; tờ BĐ 15 Chờ cấp
1870 Nguyễn Trọng Tài đường BTXM rộng, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 179797; Thửa 196; tờ BĐ 19 Chờ cấp
1871 Võ Thị Phương Thảo & Đặng Bá Khánh đường BTXM rộng 2.5, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AC 150771; Thửa 380; tờ BĐ 24 Chờ cấp
1872 Nguyễn Thị Thanh Tâm & Trần Văn Huyền QH(4,5-7,5-4,5), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 233764; Thửa 169; tờ BĐ 132 Chờ cấp
1873 Trần Văn Hoàng QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 654896; Thửa 03; tờ BĐ B2.10 Chờ cấp
1874 Phan Thị Phương & Trần Diện QH Liêm Lạc 19, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 298/QĐ-UBND; Thửa 1154; tờ BĐ B2-32 Chờ cấp
1875 Nguyễn Thị Minh Hiếu ĐIỀU CHỈNH & Trần Thanh Dũng QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 412928; Thửa 211; tờ BĐ 96 Chờ cấp
1876 Đỗ Thị Tuyết Mai đường gom dọc đường sắt rộng 5.0m phía Đông Bắc & đường BTXM rộng 2.0m phía Đông Nam, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng SK 521532; Thửa 248; tờ BĐ 08 Chờ cấp
1877 Nguyễn Thị Xuân Trang & Đào Ngọc Phước QH 7,5m vỉa hè 3,5m phía Đông Bắc & đường BTXM rộng 3,0m phía Tây Nam, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CK 187555; Thửa 111 + 112; tờ BĐ 51 Chờ cấp
1878 Phan Thanh Hoàng đường BTXM rộng 4.0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Đ 164153; Thửa 189; tờ BĐ 15 Chờ cấp
1879 Huỳnh Thị Tường Vân & Đào Ngọc Dư đường QH 7,5m vỉa hè 3,5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BR 528721; Thửa 37; tờ BĐ 42 Chờ cấp
1880 Nguyễn Hữu Cảnh QH Nguyễn Thuật, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BA 456649; Thửa 1259; tờ BĐ 5 Chờ cấp
1881 Hộ Nguyễn Hữu Ân QH Nguyễn Thuật, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng W 563432; Thửa 1266; tờ BĐ 5 Chờ cấp
1882 Trần Thị Thu Nhường & Nguyễn Ngọc Thành QH Cao Sơn Pháo, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 669838; Thửa 24; tờ BĐ 9 Chờ cấp
1883 Nguyễn Thị Bích Thủy CẢI TẠO & Trần Văn Thuấn QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AM 607833; Thửa 26-B5; tờ BĐ KT04 Chờ cấp
1884 Nguyễn Thị Anh Tuyến ĐIỀU CHỈNH & Đỗ Hữu Nhựt QH(4,5-7,5-4,5)m phía Đông Nam & QH(3,0-5,5-3,0)m phía Tây Nam, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BN 189214; Thửa 259; tờ BĐ 43 Chờ cấp
1885 Hà Thị Hồng Xiêm & Trần Thanh Tú đường QH 7,5m vỉa hè 4,5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BN 189210; Thửa B2-8-43; tờ BĐ PhuocLy Chờ cấp
1886 Nguyễn Thị Thanh Dung & Ngô Thế Phát đường BTXM rộng 5.0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 155257; Thửa 384; tờ BĐ 43 Chờ cấp
1887 Nguyễn Thị Minh Tâm QH 7,5m vỉa hè 3,0m phía Tây Nam & QH 5,5m vỉa hè 3,0m phía Tây Bắc, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 942712; Thửa 92; tờ BĐ 38 Chờ cấp
1888 Nguyễn Thị Thu Hường & Nguyễn Xuân Tiến đường BTXM rộng 2.0m phía Đông Bắc & đường BTXM rộng 2.0m phía Đông Nam, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AN 484425; Thửa 123; tờ BĐ 26 Chờ cấp
1889 Hộ Võ Công Bằng đường BTXM rộng 5.0, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng X 526458; Thửa 1433; tờ BĐ 7 Chờ cấp
1890 Lường Thị Thu & Nguyễn Duy Trung đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 1239/QĐ-UBND; Thửa 16; tờ BĐ B2-2 Chờ cấp
1891 Lê Thị Mỹ Hiền & Nguyễn Ngọc Thống đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân số 1338/QĐ-UBND; Thửa 38; tờ BĐ B2-3 Chờ cấp
1892 Thái Thị Hoa ĐIỀU CHỈNH & Võ Duy Hưng đường QH 5,5m vỉa hè 3,0, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 942260; Thửa 20; tờ BĐ 81 Chờ cấp
1893 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐIỀU CHỈNH & Đặng Văn Trụ QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 271699; Thửa 22; tờ BĐ E7 Cấp mới 881 14/03/2018
1894 Trương Thị Hồng Thu CẢI TẠO & Trần Nguyễn Quốc Việt QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BĐ 834379; Thửa 16; tờ BĐ E7 Chờ cấp
1895 Nguyễn Thị Hiếu ĐIỀU CHỈNH QH(4,0-7,5-4,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BI 172101; Thửa 188; tờ BĐ 192 Chờ cấp
1896 Lê Thị Thu Vân & Lê Ngọc Minh QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240712; Thửa 101; tờ BĐ 174 Chờ cấp
1897 Nguyễn Lai QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240937; Thửa 16; tờ BĐ 173 Chờ cấp
1898 Lê Quang Hợp ĐIỀU CHỈNH QH(4,5-7,5-4,5)m phía Đông Nam & QH(3,0-5,5-3,0)m phía Đông Bắc, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240227; Thửa 181; tờ BĐ 132 Chờ cấp
1899 Nguyễn Văn Lan QH(4,0-7,5-4,0)m phía Đông Bắc & QH(3,0-5,5-3,0)m phía Đông Nam, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BD 654906; Thửa 112; tờ BĐ 121 Chờ cấp
1900 Nguyễn Trịnh Anh Khoa QH(3,0-5,5-3,0), Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 240017; Thửa 15; tờ BĐ 97 Chờ cấp