Saut au contenu

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
391 Ngô Văn Thiên Lân 358.3 102-Ngô Thế Lân, Hòa An 10749000 4299600 0 15048600 Xóa
392 Hoàng Văn Mẫn 159 Tổ 16, Hòa An 4770000 1908000 1000000 7678000 Xóa
393 Nguyễn Thanh Khánh 85 Tổ 16, Hòa An 2975000 1190000 0 4165000 Xóa
394 Vũ Tuấn Khôi 77 Tổ 16, Hòa An 1925000 770000 500000 3195000 Xóa
395 Nguyễn Đình Thanh 290.68 Tổ 4, Hòa An 7267000 2906800 0 10173800 Xóa
396 Nguyễn Văn Ba (2015) 60m2 Trừ văn Thố, Hòa Thọ Đông 866667 1733333 2600000 Xóa
397 Lê Văn Lê 169m2 Tổ 5 Cũ, Hòa Thọ Đông 1971667 3943333 5915000 Xóa
398 Trần Thị Sáu 245m2 Phong Bắc 15, Hòa Thọ Đông 2858333 5716667 8575000 Xóa
399 Mai Hoàng Long 60m2 Tổ 31 (mới), Hòa Thọ Đông 700000 1400000 2100000 Xóa
400 Nguyễn Ánh 92m2 Bắc nút GT Hòa Cầm, Hòa Thọ Đông 1080333 2160667 3241000 Xóa