Ugrás a tartalomhoz

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
131 Đỗ Ly Na Đường bê tông 3.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 282879; Thửa 123; tờ BĐ 124 Chờ cấp
132 Đoàn Ngọc Đăng - Ngô Thị Bích Hạnh QH 10.5m; vỉa hè 5.0m & QH 5.5m; vỉa hè 3.0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BC 782660; Thửa 117; tờ BĐ A Chờ cấp
133 Hộ ông Võ Văn Châu Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng V 937551; Thửa 768; tờ BĐ 3 Chờ cấp
134 Hộ ông Đặng Ngọc Mạnh Kiệt bê tông 2.5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng V 203321; Thửa 265; tờ BĐ 02 Chờ cấp
135 Trương Hồng Vị Thúy Nguyễn Nhàn - 7.5, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng U 049822; Thửa 356; tờ BĐ 13 Chờ cấp
136 Nguyễn Văn Kiên - Đặng Thị Đào Đường bê tông 3.0, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng V 203255 & W 764773; Thửa 81 & 9; tờ BĐ 22 &24 Chờ cấp
137 Dương Ba - Phùng Thị Oanh QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AG 986767; Thửa 16; tờ BĐ 46 Chờ cấp
138 Lê Thanh Toàn - Lê Thị Sinh Tôn Đản - 7.5m & Trần Văn Ơn - 7.5, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BH 233629; Thửa 71; tờ BĐ 15 Chờ cấp
139 Đặng Hoàng Liên Sơn - Lê Thị Thanh Vũ QH 5,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng AP 993315; Thửa 11; tờ BĐ 118 Chờ cấp
140 Hộ bà Đoàn Thị Hoa Đường bê tông 5.5, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng Số vào sổ 0299/QSDĐ/1119/QĐ-UB; Thửa 113; tờ BĐ 7 Chờ cấp