Pular para o conteúdo

Danh sách giấy phép xây dựng

Tên chủ sở hữu
Phường
Số cấp phép
Ngày cấp
Từ ngày
Đến ngày
Số seri quyền sử dụng đất
Tờ bản đồ số
STT Chủ sở hữu Địa chỉ Giấy tờ QSDĐ (số seri, thửa đất, tờ bản đồ số) Trạng thái Số giấy phép Ngày cấp giấy phép
1 Võ Thị Mão & Đậu Xuân Hùng QH 7,5m; vỉa hè 4,0m & QH 9,0m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 829429; Thửa 29; tờ BĐ B1-67 Cấp mới 3614/GP-UBND 29/08/2017
2 Trần Thị Minh Thúy QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 547177; Thửa 64; tờ BĐ 92 Chờ cấp
3 Lương Thị Tâm & Phạm Thành Toại QH 6,0m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 900662; Thửa 184; tờ BĐ 39 Chờ cấp
4 Nguyễn Minh Huệ & Trần Phước Trung QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BG 952924; Thửa 262; tờ BĐ 114 Chờ cấp
5 Nguyễn Thị Bích Thảo & Nguyễn Đình Mỹ QH 7,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 486639; Thửa 50; tờ BĐ B1-107 Chờ cấp
6 Nguyễn Thị Huyền Ngân & Trần Anh Dũng QH 6,0m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CC 900644; Thửa 53; tờ BĐ 39 Chờ cấp
7 Nguyễn Thị Thu Thủy & Ngô Văn Duy QH 9,0m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CE 748043; Thửa 240; tờ BĐ 54 Chờ cấp
8 Nguyễn Thị Phương Thảo & Lê Cao Đạt QH 7,5m; vỉa hè 3,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng CA 547372; Thửa 96; tờ BĐ 102 Chờ cấp
9 Nguyễn Viết Vinh QH 7,5m; vỉa hè 4,0, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BO 678477; Thửa 57; tờ BĐ B1-41(GĐ2) Chờ cấp
10 Lê Thị Đỉu & Trần Anh Hùng Bùi Kỷ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng BĐ 876160; Thửa 4; tờ BĐ 10 Chờ cấp