Truy cập nội dung luôn

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
111 Huỳnh Ánh Ngọc 50.2 Tổ 29, Hòa Phát 1506000 602400 1000000 3108400 Xóa
112 Lê Minh Tự 71 Tổ 39A, Hòa Phát 1775000 710000 500000 2985000 Xóa
113 Phạm Trung Dũng 146.17 Tổ 32, Hòa An 5116000 2046400 7162400 Xóa
114 Trần Thị Long 78.9 Tổ 13, Hòa An 2367000 946800 3313800 Xóa
115 Nguyễn Tấn Toàn 81.4 Tổ 42, Hòa An 2035000 814000 2849000 Xóa
116 Đặng Thị Anh Thư 140.52 Tổ 43, Hòa An 4918200 1967300 6885500 Xóa
117 Lê Đức Vũ 65.26 KCT-Hòa An, Hòa An 1957800 783100 2740900 Xóa
118 Phan Văn Thịnh 152.42 Tổ 7E, Hòa An 3810500 1524200 5334700 Xóa
119 Hà Thị Lan Anh 72.6 Tổ 16, Hòa An 2541000 1016400 500000 4057400 Xóa
120 Nguyễn Văn Sỹ 66.4 K 408-Tôn Đản, Hòa An 2656000 1062400 3718400 Xóa