Truy cập nội dung luôn

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
291 Võ Văn Trung 127.87 KDC HP3, Hòa An 3196800 1278700 4475500 Xóa
292 Huỳnh Sơn 130 Tổ 16, Hòa An 4550000 1820000 1000000 7370000 Xóa
293 Trương Ngọc Anh 110.7 Tổ 16, Hòa An 3321000 1328400 1000000 5649400 Xóa
294 Cao Thị Phương Thảo 110 Tổ 16, Hòa An 2750000 1100000 1000000 4850000 Xóa
295 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 128 Tổ 15B, Hòa An 3840000 1536000 1000000 6376000 Xóa
296 Nguyễn Tường Vỹ 72 Tổ 15, Hòa An 2880000 1152000 4032000 Xóa
297 Lê Văn Hòa 52.12 249-Tôn Đản, Hòa An 1824200 729700 2553900 Xóa
298 Nguyễn Văn Lạc 272.5 Tổ 13, Hòa An 8175000 3270000 11445000 Xóa
299 Đoàn Chí Khang 47.8 Tổ 16, Hòa An 1195000 478000 1673000 Xóa
300 Nguyễn Đức Tịnh 83.01 Tổ 16, Hòa An 2490300 996100 3486400 Xóa