Truy cập nội dung luôn

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
301 Phan Văn Thoan 50 Tổ 16, Hòa An 1750000 700000 2450000 Xóa
302 Vũ Tâm Hiếu 102.5 Tổ 16, Hòa An 3587500 1435000 5022500 Xóa
303 Lã Thụy Xuân Trang 58.6 Tổ 16, Hòa An 2051000 820400 2871400 Xóa
304 Mai Thị Phương Anh 90.15 Tổ 15, Hòa An 2253800 901500 3155300 Xóa
305 Trần Thanh Truyền 45.1 Tổ 16, Hòa An 1353000 541200 500000 2394200 Xóa
306 Nguyễn Công Tuấn Huy 153.6 Tổ 46, Hòa An 5376000 2150400 7526400 Xóa
307 Lê Thị Thanh Thủy 93.33 Tổ 26, Hòa An 2333300 933300 3266600 Xóa
308 Hoàng Ngọc Phương 129.6 KDC HP 2, Hòa An 3888000 1555200 500000 5943200 Xóa
309 Hoàng Thanh Minh 101.75 Tổ 15G, Hòa An 2543800 1017500 3561300 Xóa
310 Trần Ngọc Đức 70 Tổ 16B, Hòa An 1750000 700000 1000000 3450000 Xóa