Truy cập nội dung luôn

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
461 Lại Văn Tin 232m2 Cẩm Bắc 2, Hòa Thọ Đông 3255000 6510000 9765000 Xóa
462 Nguyễn Thị Ảnh 80m2 Tổ 5, Hòa Thọ Đông 933333 1866667 2800000 Xóa
463 Nguyễn Quang Tiên 172m2 Cẩm Bắc 6, Hòa Thọ Đông 2006667 4013333 6020000 Xóa
464 Trương Văn Thành 63m2 Bình Thái 1, Hòa Thọ Đông 735000 1470000 2205000 Xóa
465 Ngô Hồng Phúc 194m2 Phong Bắc 9, Hòa Thọ Đông 2263333 4526667 6790000 Xóa
466 Hoàng Quang Minh (Phượng) 114m2 Ng. Xuân Hữu, Hòa Thọ Đông 1330000 2660000 3990000 Xóa
467 Phạm Thị Ngọc 148m2 Tổ 26C, Hòa Thọ Đông 2425333 4850667 7276000 Xóa
468 Lê Hoàng Phúc Bàu Gia 1, Hòa Thọ Đông 2277333 4554667 6832000 Xóa
469 Phạm Quốc Túc 86m2 T 20, Hòa Thọ Đông 1003333 2006667 3010000 Xóa
470 Đồng Hữu Nghị 201m2 Phong Bắc 12, Hòa Thọ Đông 3291000 6582000 9873000 Xóa