Truy cập nội dung luôn

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
81 Trần Tấn Anh 112.92 Tổ 24, Hòa Phát 3387600 1355000 4742600 Xóa
82 Nguyễn Thị Mỹ An 97.2 Tổ 24, Hòa Phát 3402000 1360800 4762800 Xóa
83 Nguyễn Thanh Phương 99.5 Tổ 10C, Hòa Phát 3482500 1393000 0 4875500 Xóa
84 Nguyễn Quang Đôn 82.46 Tổ 30A, Hòa Phát 2473800 989500 0 3463300 Xóa
85 Vương Thái Kiểm 69 Tổ 27B, Hòa Phát 1725000 690000 0 2415000 Xóa
86 Nguyễn Thị Minh Trâm 87.5 Tổ 27B, Hòa Phát 2187500 875000 1000000 4062500 Xóa
87 Phan Đức Vẽ 130.03 Tổ 39, Hòa Phát 4551100 1820400 0 6371500 Xóa
88 Bùi Văn Hùng 81.3 586-Tôn Đản, Hòa Phát 2032500 813000 1000000 3845500 Xóa
89 Nguyễn Văn Hiệp 69 Tổ 27B, Hòa Phát 2070000 828000 0 2898000 Xóa
90 Hoàng Hà 125.5 Tổ 27, Hòa Phát 3765000 1506000 1000000 6271000 Xóa