Truy cập nội dung luôn

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
701 Cao Tuấn Anh 219.6 20 Bình Hòa, Khuê Trung 7137000 2854800 500000 10491800 Xóa