Truy cập nội dung luôn

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
301 Phan Văn Thoan 50 Tổ 16, Hòa An 1750000 700000 2450000 Xóa
302 Vũ Tâm Hiếu 102.5 Tổ 16, Hòa An 3587500 1435000 5022500 Xóa
303 Lã Thụy Xuân Trang 58.6 Tổ 16, Hòa An 2051000 820400 2871400 Xóa
304 Mai Thị Phương Anh 90.15 Tổ 15, Hòa An 2253800 901500 3155300 Xóa
305 Trần Thanh Truyền 45.1 Tổ 16, Hòa An 1353000 541200 500000 2394200 Xóa
306 Nguyễn Công Tuấn Huy 153.6 Tổ 46, Hòa An 5376000 2150400 7526400 Xóa
307 Lê Thị Thanh Thủy 93.33 Tổ 26, Hòa An 2333300 933300 3266600 Xóa
308 Hoàng Ngọc Phương 129.6 KDC HP 2, Hòa An 3888000 1555200 500000 5943200 Xóa
309 Hoàng Thanh Minh 101.75 Tổ 15G, Hòa An 2543800 1017500 3561300 Xóa
310 Trần Ngọc Đức 70 Tổ 16B, Hòa An 1750000 700000 1000000 3450000 Xóa
311 Tô Đông Hiệu 83 Tổ 16, Hòa An 2905000 1162000 4067000 Xóa
312 Nguyễn Văn Lành 102 Tổ 7, Hòa An 3570000 1428000 4998000 Xóa
313 Phạm Công Hải 55 Tổ 20A, Hòa An 1925000 770000 2695000 Xóa
314 Nguyễn Văn Đằng 127.4 Tổ 16, Hòa An 3822000 1528800 5350800 Xóa
315 Trần Văn Hùng 50 Tổ 4, Hòa An 1750000 700000 2450000 Xóa
316 Dương Thị Hạnh 180.39 Tổ 8, Hòa An 6313700 2525500 8839200 Xóa
317 Thái Thanh Năm 200 Tổ 4, Hòa An 5000000 2000000 1000000 8000000 Xóa
318 Nguyễn Văn Hạnh 148.5 Tổ 16, Hòa An 4455000 1782000 1000000 7237000 Xóa
319 Nguyễn Quang Huy 243.25 Tổ 7, Hòa An 6081300 2432500 8513800 Xóa
320 Nguyễn Văn Trình 48 Tổ 6, Hòa An 1440000 576000 2016000 Xóa
321 Nguyễn Văn Hoàng 145 Tổ 13, Hòa An 5075000 2030000 7105000 Xóa
322 Nguyễn Văn Hiếu 70 Tổ 16, Hòa An 2100000 840000 2940000 Xóa
323 Võ Văn Trung 127.87 KDC HP3, Hòa An 3196800 1278700 4475500 Xóa
324 Huỳnh Sơn 130 Tổ 16, Hòa An 4550000 1820000 1000000 7370000 Xóa
325 Trương Ngọc Anh 110.7 Tổ 16, Hòa An 3321000 1328400 1000000 5649400 Xóa
326 Cao Thị Phương Thảo 110 Tổ 16, Hòa An 2750000 1100000 1000000 4850000 Xóa
327 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 128 Tổ 15B, Hòa An 3840000 1536000 1000000 6376000 Xóa
328 Nguyễn Tường Vỹ 72 Tổ 15, Hòa An 2880000 1152000 4032000 Xóa
329 Lê Văn Hòa 52.12 249-Tôn Đản, Hòa An 1824200 729700 2553900 Xóa
330 Nguyễn Văn Lạc 272.5 Tổ 13, Hòa An 8175000 3270000 11445000 Xóa