Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Nga Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, , ,
2 Nguyễn Thành Trung Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BK 312763
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
31
B2.31
QH(3,0-5,5-3,0)
Khu E2, KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự thiết kế
115.0 m2
85.0 m2
138.0 m2
7.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.8
6.0

Thông tin giấy phép