Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Đào phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Trần Văn Châu phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

CH 741395 + CK 187193
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
311 + 317
47
đường QH 7,5m vỉa hè 4,0
Lô 8+9 khu B2-23, Khu tái định cư Phước Lý 2
Phường Hòa An
Công ty TNHH MTV Người Xây Tổ Ấm lập năm 2018
272.8 m2
260.8 m2
318.0 m2
7.6 m
Tầng 1+lửng: 5,6m m
01 tầng + lửng
0
1.2
1.2

Thông tin giấy phép