Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hồ Thị Xuân Duyên phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Đặng Quốc Việt phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BC 155845
15/09/2010
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
06
F1
QH 5,5m; vỉa hè 3,0
KDC Nam Sân Bay
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2016
102.0 m2
79.44 m2
88.2 m2
7.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,2m m
02 tầng
0
1.2
1,2

Thông tin giấy phép