Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Thị Thanh Cẩm quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Trần Trọng Đức quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658756
27/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
30
B1-4
QH(3,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH HÌNH THỂ lập năm 2016
74.6 m2
62.05 m2
155.1 m2
12.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
1,2

Thông tin giấy phép