Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phan Trọng Lợi quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AD 147626
16/11/2005
UBND quận Hải Châu

Thông tin công trình

Cầu đường
06B1-15
00
QH (4,5-7,5-4,5)
Lô 06B1-15, KDC Số 4 Nguyễn Tri Phương
Phường Khuê Trung
CÔNG TY CP TV TK XD VÀ TM ĐẠI THẠCH lập năm 2016
82.4 m2
76.95 m2
159.3 m2
9.35 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
1,2

Thông tin giấy phép