Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trương Thế Phương Khanh 18 Phan Bội Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Lê Hồ Thanh Tuấn 18 Phan Bội Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 048465; BE 048466
18/03/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
19 + 20
B1-18
QH(4,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
ARANVI.,JSC lập năm 2016
0.0 m2
141.0 m2
423.5 m2
14.95 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
4,3

Thông tin giấy phép