Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Ngô Thị Tuyết Trinh H. Bình Sơn, Quảng Ngãi, , ,
2 Đỗ Ngọc Cường H. Bình Sơn, Quảng Ngãi, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 048145
24/03/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
45
B1-13
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
HTP ARCH CO.,LTD lập năm 2016
112.5 m2
82.5 m2
231.0 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
5,0

Thông tin giấy phép