Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phan Thị Thanh Sương quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658759
27/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
33
B1-4
QH (3,0-7,5-4,0)
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY CP XD PENTHOUSE lập năm 2016
84.0 m2
62.4 m2
199.2 m2
11.54 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng 3 + mái: 4,043m m
03 tầng
0
1.2
3,0

Thông tin giấy phép