Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trương Thị Hồng Liên 10 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, , ,
2 Bạch Dương 10 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 634111; BE 634112
06/05/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
11 + 12
B1-24
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
STQ ARCHITECTURE., JSC lập năm 2016
0.0 m2
105.7 m2
319.7 m2
12.15 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.0
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
4,75

Thông tin giấy phép