Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Bích Trâm phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Quyết Ngọc Đinh Quang phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BK 312744
22/05/2012
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
237
162
QH 7,5m; vỉa hè 4,5
Lô 457, Khu D - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
100.0 m2
94.0 m2
194.0 m2
8.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1,2

Thông tin giấy phép