Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Văn Định Thạch Hà, Hà Tĩnh, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BQ 445673
14/08/2014
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
17
B1-26(GĐ2)
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2018
100.0 m2
85.0 m2
188.5 m2
10.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tum: 3,0m m
02 tầng + tum
0
1.0
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
3

Thông tin giấy phép