Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đoàn Thị Diễm My Đại Lộc, Quảng Nam, , ,
2 Dương Tấn Khánh Đại Lộc, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952812
31/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
24
B1-11
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
KIEN THAI J.S.C lập năm 2018
96.3 m2
89.1 m2
225.9 m2
11.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1.5

Thông tin giấy phép