Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hồ Thị Thanh Dung phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Hồng Minh phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BI 074485
03/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
5
B1
QH 5,5m; vỉa hè 3,0
Kiệt 248 đường Cách Mạng Tháng 8
Phường Khuê Trung
NV ARCH CO.,LTD lập năm 2018
100.4 m2
95.0 m2
266.5 m2
11.4 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
cơ quan chức năng
1.2

Thông tin giấy phép